Η επιχείρηση ΜΕΤΑΛΛΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΖΩΙΔΑΚΗΣ ειδικεύεται στην επεξεργασία μετάλλου και σε κάθε μορφή μεταλλικών κατασκευών.

Η εμπειρία της που απέκτησε μέσα στο χρόνο και το πλήθος έργων την καθιστούν ως μία εκ των κορυφαίων εταιρειών στον χώρο των κατασκευών και τεχνικών έργων γενικότερα.

Σήμερα η εταιρία προσφέρει μια ευρεία γκάμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν το μέταλλο και συνεχώς διευρύνει τιςδραστηριότητες της ώστε να μπορεί να καλύπτει ολοκληρωτικά τις ανάγκες των πελατών της.
kat7.jpg


Μετά από συναντήσεις με τον ενδιαφερόμενο, καταγράφουμε τις προδιαγραφές και τους στόχους που θα έχει η κατασκευή.


Αναλύουμε το έργο βάση του αντικειμένου και παρουσιάζουμε τον πρώτο σχεδιασμό της κατασκευής.


Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και τις τροποποιήσεις που ίσως χρειαστούν προχωράμε στην υλοποίηση της κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους στόχους του ενδιαφερόμενου.


Ολοκληρώνοντας την κατασκευή, γίνεται η παρουσίαση της για τυχόν παρατηρήσεις – διορθώσεις και γίνεται ο τελικός έλεγχος για την παράδοση της.